fredag 3. september 2010

Prosjektet så langt....

I løpet av den tiden som er gått siden museet inviterte til deltakelse i prosjektet, har nærmere 40 mennesker tatt kontakt og rundt 30 av disse har sagt at de ønsker å delta.

Deltakerne hører til flere forskjellige trossamfunn; noen tror på noe annet enn en Gud, ståsteder er både kritiske og ukritiske, og menn og kvinner i alle aldere er representert. Bidragene er veldig forskjellige i lengde og innhold, og alt fra korte dikt til lange videoopptak vil bli en del av utstillingen. Arbeidet med innsamling av materiale er nå avsluttet, og nå starter arbeidet med å tilrettelegge det for utstillingen.

fredag 23. april 2010

Innhenter himmelhistorier

- var overskriften i dagens utgave av Fædrelandsvennen. Avisen presenterer et intervju med en av de personene som ønsker å fortelle sin historie i utstillingen "Himmelen over Sørlandet".
Prosjektleder Kathrin Pabst ønsker fremeles å komme i kontakt med mennesker her på Sørlandet og få historien om deres tro eller ikke-tro. Ta kontakt på telefon eller e-post.

mandag 1. mars 2010

Økonomisk støtte til prosjektet

Utstillingsprosjektet "Himmelen over Sørlandet" har søkt eksterne bidragsytere om økonomisk støtte til gjennomføringen.

ABM-utvikling(Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har støttet prosjektet med 200.000 kr. og fra Fritt ord mottok prosjektet kr 150.000,-.

Utstillingen skal åpnes påsken 2011 på Festningen i Kristiansand.

torsdag 21. januar 2010

Nå også på Facebook!

Er du på Facebook?
Du inviteres med i Himmelen over Sørlandet sin gruppe på Facebook.
Klikk her...

tirsdag 19. januar 2010

Hvorfor religionsutstilling?

De siste dagene har vi fått gjentatte henvendelser med spørsmålet om hvorfor vi lager religionsutstillingen og hva som er vårt mål med arbeidet. Her kan interesserte finner mer informasjon om det.

Først og fremst er vi oppriktig interessert i å få vite mer om hva enkeltpersoner på Sørlandet tror på. Mange av oss er ikke oppvokst i denne landsdelen, og er derfor lite kjent med de forskjellige menighetene og kristne miljøene. Siden begynnelsen av 1970-årene har det kommet flere trossamfunn til, dette hovedsakelig gjennom innvandring. Nå kommer ca. 10 % av Sørlandets befolkning fra andre land, og tilsvarende ofte fra andre kulturer. Samtidig er Sørlandet statistisk sett fortsatt den delen i landet, der kristendommen står sterkest.

Gjennom det omfattende forskningsprosjektet ”Gud på Sørlandet” har forskere ved Universitetet i Agder kommet frem til at det har skjedd mye i kristne miljøer de siste 30 årene. Med noen nyanser viser forskningen at en liberalisering og sekularisering har funnet sted, dvs. at Gud nå – enkelt sagt - blir oppfattet heller som vennlig, snill og omsorgsfull enn streng og kontrollerende. Som innføring i de mange publikasjonene som er knyttet til forskningsprosjektet, anbefaler vi boken ”Gud på Sørlandet” av Anne Løvland, Pål Repstad og Else Seip Tønnesen (red.), utgitt i 2008.

Vi fra Vest-Agder-museet vil ta utgangspunkt i Universitetets forskningsresultater, og vil i tillegg samle inn flest mulig beretninger fra enkeltpersoner. Vi har tidligere fått høre personlige beretninger som for eks. handlet om kristne ungdomsmiljøer i mindre menigheter. For vedkommende var det av avgjørende betydning at hun/han var del av det miljøet og at dette har hatt positiv innvirkning senere i livet. Andre har fortalt om at de har forlatt et trossamfunn og konvertert til et annet fordi de ikke lenger kunne stå for det som trossamfunnet de vokste opp i representerte utad. Vi har også hørt triste og vanskelige beretninger om enkeltpersoner som har hatt traumatiske opplevelser i sitt trossamfunn, opplevelser som de aldri tidligere har kunnet snakke om. Andre igjen har fortalt om at de ikke tror på Gud som så, men på ånder eller engler.
Det er dette vi er interessert i: DIN historie, DINE opplevelser, DIN mening.

Vi håper på at vi til slutt kan lage en utstilling som viser bredden i befolkningens tro og våre felles trossamfunn . For deg er dette kanskje en mulighet til å bidra - gjerne anonymt – til en diskusjon eller til å la flere bli kjent til med det du har opplevd.


Faglig sett er det også interessant for oss å lære mer om hvordan vi kan komme i kontakt med lokalbefolkningen, hva som må til for at enkeltpersoner har lyst til å henvende seg til oss og hvordan oppfølgingen av henvendelser kan skje på en god måte.

fredag 15. januar 2010

"Leter etter himmelhistorier"

Dagens utgave av Fædrelandsvennen presenterer prosjektet nærmere.

Museenes rolle i samfunnet

Hvorfor skal et museum lage en utstilling som den som nå planlegges på Vest-Agder-museet?
Les Kathrin Pabst sin kronikk om temaet som ble publisert i Fædrelandsvennen 14.januar 2010.

Diskusjonsforum

Har du meninger om temaet du har lyst til å diskutere med andre?
Besøk diskusjonsforumet som er opprettet i forbindelse med prosjektet:
Himmelen over Sørlandet sitt diskusjonsforum finner du her....

onsdag 13. januar 2010

Velkommen til Himmelen over Sørlandet

Har du lyst til å fortelle din historie til oss?
Sendt gjerne en e-post til oss, eller legg igjen en kommentar her på bloggen.