fredag 3. september 2010

Prosjektet så langt....

I løpet av den tiden som er gått siden museet inviterte til deltakelse i prosjektet, har nærmere 40 mennesker tatt kontakt og rundt 30 av disse har sagt at de ønsker å delta.

Deltakerne hører til flere forskjellige trossamfunn; noen tror på noe annet enn en Gud, ståsteder er både kritiske og ukritiske, og menn og kvinner i alle aldere er representert. Bidragene er veldig forskjellige i lengde og innhold, og alt fra korte dikt til lange videoopptak vil bli en del av utstillingen. Arbeidet med innsamling av materiale er nå avsluttet, og nå starter arbeidet med å tilrettelegge det for utstillingen.