mandag 1. mars 2010

Økonomisk støtte til prosjektet

Utstillingsprosjektet "Himmelen over Sørlandet" har søkt eksterne bidragsytere om økonomisk støtte til gjennomføringen.

ABM-utvikling(Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har støttet prosjektet med 200.000 kr. og fra Fritt ord mottok prosjektet kr 150.000,-.

Utstillingen skal åpnes påsken 2011 på Festningen i Kristiansand.